Tvarus verslas: ekologija ir vertybėmis grindžiamos komercinės veiklos vykdymas

green leaf with water drops
green leaf with water drops

Tvarus verslas: ekologija ir vertybėmis grindžiamos komercinės veiklos vykdymas

Šiuolaikinė pramonė, kuri yra nukreipta į nuolat augančių vartotojų poreikių patenkinimą ir paremta nenutrūkstama gamyba bei vartojimu, labai reikšmingai prisideda prie klimato kaitos skatinimo. Kadangi kasmet dėl žmogaus veiklos ir augančio vartojimo mūsų planeta sparčiai šyla, tvarumo svarba nuolat didėja ne tik vartotojams, bet ir verslui.

Klimato kaita daro didžiulę įtaką ne tik mūsų gyvenimui, tačiau ir kitų mūsų planetoje gyvenančių rūšių išlikimui. Todėl būtina suprasti šią opią problemą ir imtis pokyčių, kad verslas taptų tvaresniu bei sąmoningesniu aplinkosaugos požiūriu. Ekologijos siekimas dabar nebėra tik mada – tai taip pat yra ir tikrų tikriausia būtinybė.

Laimei, pastaruoju metu vis daugiau vartotojų rodo susidomėjimą ekologišku gyvenimo būdu, todėl atitinkamai keičiasi ir vertybėmis grindžiamas verslo požiūris, siekiant prisitaikyti prie vartotojų poreikių, siūlant jiems tvarius sprendimus.

Kodėl tvarumas yra toks svarbus šiuolaikiniam verslui?

Tvarus verslas apibrėžiamas kaip verslas, vykdomas nedarant neigiamo poveikio aplinkai ir taip siekiant spręsti vienas opiausių pasaulio problemų. Tvarus verslas yra orientuotas į pelną, žmogų ir planetą. Tai reiškia, kad gaudamas pelną verslas taip pat išlieka socialiai atsakingas, saugo gamtos išteklius ir mažina taršą, tokiu būdu darydamas teigiamą poveikį tiek mus supančiai aplinkai, tiek visuomenei.

Aplinkos išsaugojimas

Neatsinaujinantys gamtiniai ištekliai labai sparčiai senka, todėl itin svarbu skatinti tvarų verslo vystymą – ne tik išsaugant kuo daugiau išteklių, bet ir didinat jų naudojimo efektyvumą ir tokiu būdu prisidedant prie aplinkos išsaugojimo ir žmonių gyvenimo kokybės gerinimo.

Dabar Ramiajame vandenyje plūduriuoja milžiniška maždaug 1,6 mln. kvadratinių kilometrų dydžio plastiko sala. Plastikas daro didžiulę žalą vandenynų gyvūnijai ir mums – žmonėms, kurie vartoja jūros gėrybes. O jei naudojamo plastiko kiekis šiuolaikinėje pramonėje nemažės, per artimiausius keliasdešimt metų daugelis augalų ir gyvūnų rūšių gali tiesiog išnykti. Tačiau tokių neigiamų padarinių būtų galima išvengti, jei verslas atsisakytų savo veikloje naudoti plastiką, kuris šiandien naudojamas produktų gamybai ir pakavimui.

Skaičiuojama, kad tik 100 kompanijų yra atsakingos net už 71 % išmetamųjų teršalų kiekio visame pasaulyje! Prognozuojama, kad jeigu iki 2050 m. į aplinką išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis ir toliau nemažės, vidutinė oro temperatūra pakils net 2 laipsniais, todėl išaugs katastrofiškų oro reiškinių skaičius ir pakils jūros lygis. Jei kartu nesikeis ir verslo požiūris į greitą produktų gamybą bei vartojimą, siekiant užsitikrinti kuo didesnį pelną, iki tų pačių 2050 m. kietųjų atliekų kiekis turėtų siekti net 27 mlrd. tonų. Todėl, norint gyventi žalioje, gražioje ir švarioje aplinkoje, kurioje vyrautų harmoninga gamtos ir visuomenės sąveika, verslas privalo imtis priemonių ir prisidėti prie gyvybingos planetos kūrimo.

Socialinis ir ekonominis tvarumas

Tvarus verslas prisideda prie socialinio ir ekonominio tvarumo. Žvelgiant iš socialinio tvarumo perspektyvos – ekologiškas ir tvarus verslas prisideda prie geresnės žmonių sveikatos ir mitybos, siekia didesnio socialinio teisingumo ir lygių teisių, prisideda prie skurdo ir nesantaikos mažinimo. Be to, tvarūs sprendimai padeda greičiau vystytis šalies ekonomikai ir užtikrinti jos stabilumą, kuris turi tiesioginį poveikį geresnei žmonių gyvenimo kokybei.

Prekės ženklo stiprinimas ir didesnis konkurencinis pranašumas

Verslas, kuris rūpinasi mus supančios aplinkos išsaugojimu ir yra socialiai atsakingas, gali pagerinti savo prekės ženklo reputaciją ir padidinti visuomenės pasitikėjimą. Statistika rodo, kad įmonių, kurių komercinės veiklos vykdymo strategijose yra numatyti tvarūs sprendimai, veiklos rezultatai yra geresni nei tų, kurios to nedaro.

Kadangi įmonių, kurios atsižvelgia į klimato kaitą ir stengiasi ją sumažinti, investicinė grąža yra didesnė, darnaus ir tvaraus verslo vystymo strategijų įgyvendinimas gali paspartinti verslo plėtrą ir kartu prisidėti prie žaliosios ekonomikos skatinimo.

Kaip galime prisidėti prie tvarumo?

Atliekų rūšiavimas ir perdirbimas, ekologinių iniciatyvų darbovietėse skatinimas, plastiko atsisakymas ir ekologiškų pakuočių naudojimas, verslo procesų optimizavimas, siekiant sumažinti naudojamų išteklių kiekį, švietimas, tvarių idėjų įgyvendinimas ir kiti tvarūs sprendimai gali prisidėti prie aplinkos išsaugojimo, klimato kaitos sumažinimo ir planetos saugumo.

Kadangi vis daugiau vartotojų yra pasiruošę išleisti didesnes pinigų sumas produktams, kurie yra ekologiški ir natūralūs bei supakuoti į aplinkai draugiškas medžiagas, tai yra akivaizdus ženklas verslui, kad aplinkai ir žmogaus sveikatai nekenkiančių produktų kūrimas turėtų tapti prioritetu.

„Baltic Shea“ pagrindinė misija yra kurti tvarius, ekologiškus, kokybiškus ir pasaulį į geresnį rytojų vedančius produktus, skatinant tvarumą, ekologiškumą, skaidrumą ir mūsų gamtos išsaugojimą. Sąmoningas ir atsakingas požiūris į kiekvieną priimamą sprendimą sumažins grėsmę gamtinėms ekosistemoms ir mūsų sveikatai.